Funboard

גלשן כייפי לכל אחד שאינו דורש כושר ומיומנות מיוחדת לגלישה.
דגם זה יכול להיות טוב למתקדמים, לחוזרים לגלוש אחרי שנים וכמובן לגולשי פאן בורד קבועים, כיוון שהוא יכול להיות מאוד מהיר ולשתף פעולה בביצועים.

2.4020.256.6
2.4420.506.8
2.5020.756.10
2.6321.007.0
2.7521.257.2
2.8821.507.4
3.021.757.6
3.021.757.8