Seafox

שני המאפיינים העיקריים בגלשן זה הם הרוקר השטוח ועובי מכובד מתחת לרגל הקידמית של הגולש. מאפיינים אלו גורמים לייצר תנופה קדמית חזקה ודרייב שבא מקדימה. אוהב גלים open face עם כמות מים גדולה.
מתאים לגולשים שאוהבים לעבוד עם הרגל האחורית חזק.

23.08 cl2.1318.755.4
25.45 cl2.2519.005.6
27.39 cl2.3219.255.8
28.68 cl2.3819.505.10
30.68 cl2.4419.635.11
32.06 cl2.5019.756.0
33.68 cl2.5620.006.1
33.68 cl2.5620.006.1
35.48 cl2.6320.256.2
36.42 cl2.6320.506.3
38.09 cl2.6820.756.4